#1  
قديم 28/09/2007, 04:26 PM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 10/11/2006
المكان: عاصمة الهلال
مشاركات: 247
اسماااء حلووووه للمااسنجر !!!!! تفضلوووا ؟

???«¾اٌهُ مًنٍ قُلْبًيِ نًصٍحًتِةَ بًسْ عًيٌاْ لاُ يْنٌتٍصًحَ قُلْبًهَيًبٍيًهْا َ¾»???

™±§•£‡فقدتك يااعز الناس وانا من لي في هذي الدنيا سواكسواء ان طالت الغيبة ¦‡£•§±™

??اًشُعٍلًتَ فُيْ ضُاْمًرًيٍ حًرَبٍاُلًبٍسًوَسْ??

™±§•£‡اٌلُعٍنًاَ وًشْوً اُلٍعًنِاَ غًيٍرَ اَنُتٍيُ وًجْرًوٍحًكً وُاًنِاَ ¦‡£•§±™

™±§•£‡فقدتك يااعز الناس فقدت الحب والطيبةوانا من لي في هذي الدنيا سواك سواء ان طالت الغيبة ¦‡£•§±™

مٌنُهٍوًعٍقَبِ غُيْبًةَ عُيٍوًنِكَ بُيْنًفَعْنُيِ اُقٌسٍمً بُحًبًكً غُلاًكَ اًغًلٍىَمًنَ اًخْوًاَنِيَكًلَمٍاَ حُاٍوَلْتَ أُعًدِلَ فُيً زْمًاَنُيْ .. قًاَمْتَ اُلأُمًوْاَجٍ تَلُعْبً بًاَلٍسَفٌيٍنَهَاٌحًبٍسَ دُمْوًعَيًحَبِيَبَيِ مَنُ غُلاَكٍ

( مًنَ اُلًذَكٍاَءِ اًنَ تْكًوَنِ غًبَيٍاً فًيِبَعْضٌ اُلًمٍوًاَقِفَ!! )

?? قًلُتٌ للدٍنِيُاً بًرًًبَ قًاْلًتً ُلًيَتًيُتً . خٌفْتً اٍصٍكَهِاَ بُلُوًكَ تُعٌطُيٍنًيَ دًلًيْتً??

رًحَلُلِـذًيْ خُـلاَكَ تُـًاْجً عَلْـَىَ اُلًـٍرَاُسَ وٍاَعْـَرًفَ اًُنُـْيَتُـاًُجْ رًاَسَـكً وٌرْاًسَـهَ

®™`.¸¸.× اُللهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُسّكٍة اَلٍفُـرًقِاِ ×™®®™× واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْ ×.¸¸.'™®

×™®®™×ياصاحبي في خاطري أسألكـ شي؟ شي معكر كل صافي حياتي!! انكنت انا مدري بغلاتي وانا حي.. وش مكسبي كانكـ حزنت بوفاتي؟؟ ×™®®™×

][§¤°~^™احبس دموعي حبيبي من غلاك إنت دمعة خايف أبكيك وتطيـــح يا حبيبالجرح اتعبني عــــناك في يدينك قــــــلب لكنه جريــــــح™^~°¤§]

???مًاُهُمًنَيِ مًنٍ بًاَعٌنُيٍ وُمًنِ َشًرْاًنَيٍ ?? لاُصًرْتَ عَنٌدٍيًكُلِ هًاُلًنٍاَسِ تًفِدَاٌكُ..???

يًعْنًيَ زُعَلاًُنَ أُنَتْ مًنَيًمَاُتٍبًيَ حُتَىٍ تَكْلًمَنَيٍ وُمخًاًصَمْ قًلَبُيً يُاَ قُلًبٍيَ يُاَ حُلَوٍاَلُلَيٍ مَخُاًصَمِنَيِمُاًتَ حُبٍكَ وُاًلَبٍقَىْ فًيٍ رَاِسَكً (w)

دًنَيٍاَ وُمَنِ يَدْرَيَ كًلَ شٌيً يًصَيٍرَ فُيٍهَاْ عًشِرَتُ عٌمًرْوًسَنْيًنَ بُلُحْظٍاَتُ نُمًحٍيَهِاَُلٍلٍهّ يْسّهّلٍ لٍقًْلًبَكُ سّكٍةاَلٍفُـرًقِاِ واَنِاً عٌِلٌىَ قِِوِلًتٍكٍ رْبًيْ يْوِّّفّقِـنيْدًنَيٍاَ * وُمَنِ* يَدْرَيَ * كًل* َ شٌيً* يًصَيٍرَ* فُيٍهَاْ* عًشِرَتُ * عٌمًرْ * وًسَنْيًنَ* بُلُحْظٍاَتُ * ُمًحٍيَهِاَتًغْيِرٍ طًبْعًكْ مًعّانًا صًارٍمًاهَمَّكْ رٍضًانَا...صًحِيُحْ دًنيِا العَجْائبْ غبِنْا وٍمًابِيَّنُا غَلانْا ؟
!
ًوٍ أنّتْ سَبِبْ جَرٍحِيْ عًسُاهْ مًايِطًيٍبْ...وٍلًوٍأنًا سًبِبْهًمِّكْ عًسُانْيٍ مَنْ هًالُدنْيًا أغْيٍبَّ

™±•§‰™]¦[اٌنُ زُعٌُلًُتُبُرًضًيـٌك وٌ كٌُُلُ عًٌمًُرًُي فدٌُُاُك واًٌلُزُعًُلُ مًُازًُعلًُهياٌٍلٌُغٌٍُالًُي عٌُلًٍيًُك]¦[™‰§•±™

اٌغًاًرِ مُنُ ٌنٌفٍسٍيٍ اَذَِاَفْيِكٍ سٌوٌلٌفٌتَ .. اَشٍلًوُنٌ لا شٌفُتًكَ مِعً اٌلْغْيَرٍ ..(u)

لٌيُتٍعِيًوَنْيً عُيًوَنٌكُ وٍقٍلِبٌيُ يُسٍكِنً بُحُشًاَكٌ كٌنُُتْ تٍدُرًيَ كًيٍفًاُحٍبًكً وًقٌتُهًاً تُعًرٍفٍ غٍلاٌكٌُلا بٌلُيٍ عٍلٌىْ صُيٍتُةْ تٌشٌبٍوٌ تٌنُطًفٍيِ نٌيُرٍاٍنً بُخُاٍطٌرٍيٍ ذٌكُرُاْةْ وْتٌطُرٍبٍنُيِ سٌوٌاُلٍيٍفًةَاٌضُحِكً تُضٌحِكَ لكُ اُلٌدًنْيٍاِ

™«½£‡]¦[لٍيْهيٍفًزٍالُخًافِقْ لًجْبٍتً طًارٍيًه وٍلْيٍه احْسًاسِـُي بًالْوٍفًايٍدْارٍيًه]¦[‡£½»™

¤¦¤`•.•` ™¨¨¨°حسبتك كل الدفى عنوان وكل مابردت أجيكهيمان ..¤¦¤`•.•` ™¨¨¨°وأثاري مخدوع خسارة فيك يأنسانالُيـ¦ـَنِ‡الًيًـ»ـوَمٍ°±°وأنَاِ®¤®عَـ«ـنُدٌيٍأًََمٍـ©ـلًِ§فَــُ¾ــ½ـيكَمٍِ

(u)]¦[‡«™©±¾][يـ¾ـااحـبـ¾ـك او احـ¾ـبكاختـ¾ـار من هالكلمـ¾ـتين][¾±®™»‡]¦[(u)

]¦[(u)]¦[ ودمعي½عيب½أهلّه ¾‡(ولاأشـ§ـَـكـ§ـَـي)‡¾ ترى½الشكوى½لغير½الله½مذلّه ]¦[(u)]¦[

« أنـٌ]ــ[ُِــُِاالــٌــٍ]ــ[ُِــشٍُـاٌِكـًٍي »

«`׉]¦[بـنـيتَ¾ِلــكَ½ِمـنزلَ¼ِفـيَ¾ِخافقـيَ½ِمنـزلَ¼ِأبـدَ¾ِمـاراحَ½ِيسـكـنهَ¼ِغيــرك]¦[‰×`»

ْ¦§•.¸iْ|i¸.•§ْ©«مـٌاكل مْن يضّحٍكمـٍَع النًاسْ مبـَسّـوط يْاكثرٌ مًن يضٍُحك ونفسًٍه حّزيٌنه»©ْ§•.¸iْ|i¸.•§ْ¦

«¦¼¦çï»لاتفـ§ـكر فـ½ـي يـ‡ـوم تبـ®ـعد و مكـ‡ـانك فـ½ـي قلـ§ـبي«ï禼¦»

™¤¦¤™وّشْلّوُنْ أَبَرّجَعْ لِكْ وّجَرّحِكْ فِيْ خَفْوّقِيّ مّابَرّا ،،لاّ يِلّدَغْ المُؤْمِنْ أَبَدْ مِنْ جِحِرْ مَرِتْيّنْ™¤¦¤™

??¤يّاقَلّبْ ¤لّيّشْ¤ مّاتِرتّاحْ¤خَلْ¤الحُبْ¤ لأَصحْابَه¤¸¤¸¤ سِدْ¤ بْابِكْ¤ وَلاّتِهْتَمْ¤ عَنْ¤ إِللّي ¤عَنّكْ¤ سَدْ¤ بْابَه¤ ??

©{« مْرّاتْ أَشْوّفِكْ تِزِلّوُأَصِدْ وُأَسّامِحْ ،، وُمَرّاتْ أَحَسِسِكْ بِالزَلّه وُأَمَشيّهَا »}©

~*¤ أَنّا تَرّانِيّ لَوُ قِسّى الوَقّتْ بِالذّاتْ يِزدْادْ مَعَ قَسّوّةزِمْانّي ثِبْوّتِي ~ وُيّاللّي تِغِرّكْ ضَحْكِتّي بَعّضْ الأَوُقّاتْ يَغْنّيّكْعَن بَعّضْ المَعّانّي سِكّوُتِي ¤*~


اثر الغلا لغيري وانا قصه بلاعنوان على كيفك تناظرها اذا وقتك لها فاضيمن عرفتك وانت تجرح ماكتفيتدنيتي وهي دنيتي مني اكتتفت اقوى صدماتي من ايدينك خذيت هذي صدمه تو جديده شرفت:

~®§§][][ قلبها موطن الازهار وانا اعشق الازهار ][][§§®~:

انارفيقــى بالمــــؤده مصَــــــــافيـــه ... أفرّشـــــــه عينـًا وعينن لـــهغطـــاه:

اوعدني عني ما تغيب تبقى هنا جنبي قريب محتاج انا مثلك حبيب يفهمعيوني وضحكتي:

][§¤°~^™من زود حبي لك ما يجي في عيني النوم ومن كثر مااسهرباعوا اهلي فراشي ™^~°¤§][:

لـٍِّلّــِّحٍِـُّيّـٍّنأٌٍِّحّـِّبِّـٍِهِّاٌٍِّ ٌٍٍّوٍٍّلاٌٍِّاٍّنٍِِّـٌٍيٍِّيٍِّ ٍّقٍِاٍّدٌٍِرٍِّأٍِّنٍِّسٍِّاٌٍُِِّهٍِّاٌٍُ:

وجع حب وجع خوف وجع شوق وجع ضيقه ... علىكيفك وهاك إختار هذي سلة أوجاعي…| ):

ياللي تظن أن الجفا حل وارد عمرالجفا ما صار حل ولا كان إن كنت ناوي عالهجر والتباعد لا تدور أسباب يافلان:

الحكاية سر والمعنى دفين..والاشاعة كذب والاسلوب غامض..ثعلبي اياك :اعنييافطين يوم طلت العنب لاتقول حامض:

غربلتني وانت عن حالي ولا تدري... ياطولوقفتك لو تدري عن أحوالي:

البارحه سمعت صوت طقطقه بقلبي ,,, تدري وش صار ,,,,,, معزتك تبني دوور ثااني:

خليك جنبي احظن هوى قلبي محتاج انا حظنكخليك على وعدكَََََ:

ياللي نسيتونا رحتوا وبعتونا وباسم الهوى اللي كانصرتوا تسمونا... حبنا اللي منكم راح وباجر تدورونا:

عيون ماتشوفك وش تبيبالشوف00ودنيا ما انت فيهاالعمر كله ماله معنى :

«-.¸¸,.-~*اًلموٍُِتٌََِْماَهٍِْوَ تًِكتٍْفَنٌَ ًِبتَرْاٍَبكٌَِ ًلٍكنَِْ ًالموٍَتَِْ ًانٍَكٌْ ِتحَبُ:

قالوا علامج رافعه الراس وصايره قويه ,,,,, قلت العفوو ,, كلنا ناااس بسانا دوسريه:

كٍُِّـ‡ـُِّلٌٍِّ اًٍِّلٌٍَـ¾َِـٍِّحًٍُّكَُِـ¾ًٍـاًِّيٍُّهَُّمٍُِّشٍّـ¾َِـتٍُِّاًٌِّقَُِّهَُّ لٍُِّكَُّ

©شًـوٍ©بًحٍبًـكٍ©لًمٍـاً©بًتٍحًكٍـيً©:

©لًـوِنًـ©عًيٍـوًنٍكًـ©غًـرٍاًمٍيًـ©:

الحب شي لوحصرته في ضلوعيما انحصر يطغى على حدب المحاني لين ابيحه واكتبه:

عسى الله مايجيب عتاب ولابعد وهجر وغياب ... عسانا مانتفارق يوم عسى دايم نكون أحباب:

تحمل يا صاحبيمن غدر الزمن وتحمل من احبابك لا يجرحونك ~ ترا من بعد جرح الحبايب صعبة تلاقي منيداونك:

«®°•.¸.•°°•.¸.•°™ مايفيد اليوم كثر الاعتذارو لايفيد الامس في ذكرالوله انتهينا والسبب كلمةاغار حبك المايل أنا كيف أعدله°°•.¸.•°®»

]¦[تـ¾ـو‡صـي‰‡™شـ¤ـي®‡أنـ±ـا‡بـ¼ـكره§°¾مـ™ـسـ°ـافر±]¦[:


عزتــي ترفض على الظلم اتصبر من يبيع الحب مايصلح حــبيب:

مادمت أجي ولا يحسبون لي حساب حرمت أجي اللي يبيني يجيني :

°¤ّعَزْيّزْ وّشَامِخٍ رّاسِيّ ونَفْسِي تَرْفِضْ الذِلّه •• تِمْوّت وّتِنْدِفّنْلَوّ هِيّ تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقِيّ ¸,ّ¤°:

لاتنتـظـرحبيبآباعـك...وانتــظرضــوءآجـديـد...يمكــ ن أن يتسلل ألى قلـبـكالحــزين ...فيعيدلأيامــك البهجة..ويعيدلقلبك نبظه الجميل:

ادور لك كلاماجمل ولا اجمل من كلام القلب..وعمــــر القلب مايكــــذب نهـــار يحدث احبابه:

°ˆ~*¤®§تصدق عاد احس انك مثل ظلي واقرب ناسي وخلي ولو خلتني كل الناس كفايهانت اللى تفضلني§®¤*~ˆ°::

بالصبر تبلغ ما ترجوه من أمل**فاصبر فلا ضيق إلابعده فرج:

أنا مثل النجوم العاليه ماطالها نصاب..ومن يفكر بحفرة خبث,,حتمابدفنه فيها:

`.¸¸. ¯أصعب شعور موادع انسان لا نسان منه العيون تشبه الدمعبالما¸¸. ¯`._.:

حاولت في قلبي وانااقول ابنساك..واعيش دنيافي حياتيجديده..اثر الغلاماتعجبه غير دنياك والقلب غيرك ماسكن في وريده:

™! اذا¾رأيت انيــ¨ــاب الـلـ±ــيث بــ½ـارزةَ]|[ ]|[فـ±ــلا تــظـ¨ـن ان الـلـ°ـيثيـبــ°ـتسم ™:

¤©§][§©¤] [ ماترتضي نفسي مذله وحقراان اردها عن من سعى ليبذلي..نفسي عزيزه ساميه فوق يافلان ..ابعد من نجوم الثريا محلي][¤©§][§©¤:::

°~ˆ(`'•.¸(`'•.¸**±~أَمـسْـيـ‡ـت ودَمعـيٍ فـوٍوٍقٍ الاوجـانٍ±دَفـاقٍأشـــٌيل همْ±ماتْشِـيـله مَديــٌنـ‡ـه ™¸.•'´)¸.•'´)ˆ~°

كل الوصوف ترجمييادمعتي له وأوصفي حالتي في حبه مكسور الكفوف أظهري الخافي لعينه وأحلفي أن عينيغير عينه ماتحب ولا تشوف:

دنياااا تدووور ماهمها لا بالي حولهاويمها*&&*ناس تعيش فرحانه وناس تحترق بهمها:

اه من¾ قلبي نصـ¨ـحتهبـ¨ـس عيا ينتصـ±ـح نبضه يبيها]|[ ]|[ اه منه ليـ¨ـه عيا لـ°ـيه عـ°ـزم يترك الكونويجيها:

لو انك تحس فيني ماصار اللي صار حبيبي لا تعاتبني انا قلبي منك مل:

احس القلب محتاجك وبعدك دوم جارحني وما حبيت ازعجك بس الشوق ذابحني:

حبيبي ابي اسئلك ليه الهوى منك وفيك ليه المحبه وابيات شعري تهتويك :

غريبه قصه الدمعه وهي تغسل جفون العين .. تريح جفن باكيها مع انها قمهاحزانه:

وينك حبيبي مادريت اشصار الناس حطت دوووبها ودوووبي والعين هلتدمعهااا مدرار امشي امضيع بالهو دروووبي:

لا تــشــكــو للـناس جرحـا أنتصـاحـبـه لا بـألـم الجـرح الا مـن بـه ألم:

لو الحب ينباع باشتريه باغلهما عندي لكن من يستاهل الحب يا قلبي :

+*+ مــــو اليتيم الي مــــــات امهوابوه اليـــتيم الي فز من نــــص نومه مالقاا حبيب يمه يلمه+*+

+*+ياحياتييابعد كل الصبـــــــــــــــــــــــــــــــايا يختلف طبع الصبــــــــاياالاحضرتي+*+ابتدا عض الشفااياا+*+

فرحتي بيوم الوصول وفرح القلب بهمه ودعهضاق بصدري .

: thumbup:

اخر تعديل كان بواسطة » للعودناسه في يوم » 28/09/2007 عند الساعة » 04:29 PM السبب: اللون الخط
  #2  
قديم 28/09/2007, 04:55 PM
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 02/05/2007
مشاركات: 692
مشكووور وماقصرت
الموضوع محله غلط المفروض يكون في منتدى الكمبيوتر والأنترنت
  #3  
قديم 28/09/2007, 05:20 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 11/07/2007
المكان: شبكة الزعيم
مشاركات: 2,480
مشكووور وماقصرت
الموضوع محله غلط المفروض يكون في منتدى الكمبيوتر والأنترنت
  #4  
قديم 28/09/2007, 11:06 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 17/05/2007
المكان: تـايه .. !!
مشاركات: 1,876
الله يعطيك العافية
  #5  
قديم 29/09/2007, 01:04 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 17/03/2006
المكان: آحلى الريـآض
مشاركات: 3,480
يعطيك العافيه
  #6  
قديم 29/09/2007, 09:28 PM
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 24/07/2007
المكان: جداويه والقلب نجداوي
مشاركات: 58


رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعه

يسلموووا قلب
  #7  
قديم 30/09/2007, 02:58 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 01/09/2007
المكان: في قلب من أحب
مشاركات: 235
الله يعطيك العافيه
و أنت أحلا منهم (الاسامي) لأنك انت اللي جبتهم
  #8  
قديم 01/10/2007, 04:39 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ L E A D E R _ 9
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 02/09/2007
المكان: ♥ الـمـديـنة المنوره ♥
مشاركات: 3,188
الله يعطيك الف عافيه
   

 

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموحالوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 01:51 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube